Στηριξή των τριών Γυμνασιών για συνέχιση του προγράμματος ViSC το 2019-2020 – Support for the continuation of ViSC program to three Secondary Schools for 2019-2020

Τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος ViSC στα Γυμνάσια Ανθουπόλεως, Κωνσταντιουπόλεως και Ευρυβιάδειο ο στόχος ήταν η ενδυνάμωση του σχολείου (ιδιαίτερα των ομάδων ViSC ) για ανάληψη της εφαρμογής του προγράμματος χωρίς την εξωτερική βοήθεια των εκπαιδευτών ViSC.  Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εκπαίδευσης σε κάθε σχολείο. Στο Γυμνάσιο Ανθουπόλεως η συνάντηση έγινε στις 24.9.2019 και ενημερώθηκα  οι δυο ομάδες ViSC: Ομάδα ViSC παρέμβασης, Ομάδα ViSC πρόληψης (μαθημάτων). Το ευχάριστο ήταν ότι δεν υπήρξε αλλαγή στο προσωπικό των ομάδων και έτσι το πρόγραμμα άρχισε κανονικά για την Α’ τάξη από τον Οκτώβριο. Το σχολείο αποφάσισε να δώσει και κάποιο υλικό υπενθύμισης και στις τάξεις Β΄ και Γ΄ το οποίο τους εισηγήθηκε η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη. Ο κ. Ανδρέα Ματσάγκος συνεργάτης του προγράμματος από το 2017 στα Γυμνάσια Ξυλοτύμπου και Ανθουπόλεως μετατέθηκε. Η καινούρια διευθύντρια κ. Μαρία Μιχαηλίδου Καμιντζή ανάλαβε με ενθουσιασμό τη συνέχιση του προγράμματος.

Στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως η συνάντηση έγινε στις 4.11.2019 και ενημερώθηκαν  οι δυο ομάδες ViSC: Ομάδα ViSC παρέμβασης, Ομάδα ViSC πρόληψης (μαθημάτων). Υπήρξαν αλλαγές στο σχολείο και ειδικά ο κ. Γεώργιος Γεωργίου συνεργάτης του προγράμματος από το 2015 στα γυμνάσια Λατσιών και Κωνσταντιουπόλεως πήρε προαγωγή και έγινε Διευθυντής Α’ και μετατέθηκε. Τα μαθήματα άρχισαν κανονικά για την Α’ τάξη από τον Νοέμβριο. Το σχολείο αποφάσισε να δώσει και κάποιο υλικό υπενθύμισης και στις τάξεις Β΄ και Γ΄ το οποίο τους εισηγήθηκε η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη.

Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο η εκπαίδευση έγινε στις 13.2.2020 καθότι είχαν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα 4, 5 και 6. Ο διευθυντής κ. Σιμός Συμεού, συνεργάτης το προγράμματος από το 2017 στα Γυμνάσια Δερύνειας και Ευρυβιάδειο πήρε προαγωγή και έγινε Επιθεωρητής. Η καινούρια διευθύντρια κ. Μικέλλα Ψαρά έδειξε τον ίδιο ζήλο για συνέχιση του προγράμματος. Η εκπαίδευση που έγινε ήταν ολοήμερη και αφορούσε την ανίχνευση, την καταγραφή και τον χειρισμό των δύσκολων περιστατικών με περιπτώσεις μελέτης.

ViSC 2012-2020

Επιμορφωτές: 19

Ώρες επιμόρφωσης: 630

Σχολεία που έλαβαν μέρος: 18

Εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν:  916

Μαθητές & Μαθήτριες που έλαβαν πιστοποιητικό ViSC: 7410

The purpose of the second year of implementation of the ViSC program in the Secondary Schools of Anthoupolis, Konstantinoupoleos and Evryviadeio, was to strengthen the school community (especially the ViSC groups) to undertake the implementation of the program without the external assistance of the ViSC instructors. In this context, an education meeting was held at each school. At Anthoupolis Secondary School the meeting took place on 24.9.2019 and the ViSC groups, ViSC Intervention Group and ViSC Prevention Group were informed about the procedure. The staff remain the same, so the program started normally for the first grade from October. The school also decided to give some additional material to classes B and C, which was recommended by Olga Solomontos-Kountouri. Mr Andreas Matsagos, who was a partner to the program since 2017 at Xylotymbou and Anthoupolis Secondary Schools has been transferred. The new director, Maria Michaelidou Kamintzis, enthusiastically undertook the continuation of the project.

At Konstantinoupoleos Secondary Schools, the meeting took place on 4.11.2019 and the two ViSC groups, ViSC Intervention Group and ViSC Prevention Group were informed about the procedure. Mr Georgios Georgiou, who was a partner of the program since 2015 in the Secondary schools of Latsia and Konstantinoupoleos, was promoted and he became a Director A’ he was transferred. Despite the changes, classes started normally for the first grade from November. The school also decided to give some additional material to classes B and C, which was recommended by Olga Solomontos-Kountouri.

At Evryviadeio Secondary School the training took place on 13.2.2020 because they had to complete the courses 4, 5 and 6. The director Mr Simeou, who was a partner of the program from 2017 at Deryneia and Evryviadeio Secondary Schools, was promoted and became Inspector. The new director, Mrs Michaela Psara, showed the same interest for the continuation of the project. The training was an all-day training and involved the identification, the recording and the managing of difficult cases.

ViSC 2012-2020

Trainers: 19

Hours of training: 630

Number of Schools that participated in the Program: 18

Teachers that have been trained: 916

Students that took Certificate for their participation in ViSC: 7410

Ολοκλήρωση του προγράμματος ViSC στο Γυμνάσιο Ανθουπόλεως -Completion of ViSC Program at Anthoupoleos

20190619_105401

Στο Γυμνάσιο Ανθουπόλεως έγιναν συνολικά ακόμα 2 εκπαιδεύσεις στις ομάδες πρόληψης και παρέμβασης (9.1.2019 και 28.1.2019). Πραγματοποιήθηκε επίσης μια ολοήμερη εκπαίδευση τη μέρα του εκπαιδευτικού στις 7 Μαρτίου 2019 με θέμα την ανίχνευση, την καταγραφή και τον χειρισμό των δύσκολων περιστατικών. Η εκπαίδευση έγινε από την Ιωάννα Χατζηχαραλάμπους και τον Ιωάννη Μαυρομμάτη. Στις 19.6.2019 πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη μια αποτίμηση του προγράμματος στην οποία συμμετείχαν καθηγητές των ομάδων πρόληψης και παρέμβασης. Γενικά το κλίμα ήταν ευχάριστο καθότι τονίστηκαν τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος και δημιουργήθηκαν δυνατές σχέσεις και ανάμεσα στα παιδιά και ανάμεσα στους καθηγητές. Ο Διευθυντής κ. Ανδρέας Ματσάγκος και η βοηθός Διευθύντρια κ. Κατερίνα Χατζηδημητρίου υπεύθυνη του προγράμματος ευχαρίστησαν την κ Κουντούρη και της πρόσφεραν ένα αναμνηστικό δώρο.

Το Γυμνάσιο Ανθουπόλεως πήρε βραβείο από το Υ.Π.Π., για δράση που περιλάμβανε μικρό φιλμάκι για τον εκφοβισμό το οποίο ετοιμάστηκε μέσα στα πλαίσια δράσεων του σχολείου για μείωση του εκφοβισμού και την επικράτηση ειρηνικού κλίματος. Τίτλος της δράσης που παρουσιάστηκε ήταν: Δημιουργώ-Προσφέρω-Βελτιώνομαι.

A total of two additional trainings were held in Anthoupolis Secondary School for the prevention and intervention groups (9.1.2019 and 28.1.2019). There was also an all-day training on Teacher’s Day on 7th of  March 2019 on the identification, recording and managing of difficult incidents. The training was held by Ioanna Chatziharalambous and Ioannis Mavrommatis. On 19.6.2019, in the presence of Olga Solomontos-Kountouris, an evaluation of the program was held, in which teachers of the prevention and intervention groups participated. In general, the atmosphere was pleasant as the positive results of the program were emphasized and strong relationships were established amongst the students and amongst the teachers. The principal Mr. Andreas Matsagkos and the Assistant Director Mrs Katerina Hatzidimitriou, responsible for the program, thanked Mrs Kountouris and offered her a gift.

Ολοκλήρωση του προγράμματος στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο -Completion of ViSC program at Eyribiadion

20190409_103011

Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο έγιναν συνολικά ακόμα 2 εκπαιδεύσεις στις ομάδες πρόληψης και παρέμβασης (9.4.2019 και 18.6.2019). Πραγματοποιήθηκε επίσης μια ολοήμερη εκπαίδευση τη μέρα του εκπαιδευτικού στις 7 Μαρτίου 2019 με θέμα την ανίχνευση, την καταγραφή και τον χειρισμό των δύσκολων περιστατικών. Η εκπαίδευση έγινε από τη Μαριλένα Μουσουλίδου. Το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο λόγω του ότι είναι και σχολείο υποδοχής ολοκλήρωσε τα 3 πρώτα μαθήματα του προγράμματος ViSC με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Στην τελευταία συνάντηση ο Διευθυντής κ. Σίμος Συμεού και η βοηθός Διευθύντρια κ. Κατερίνα υπεύθυνη του προγράμματος ViSC ευχαρίστησαν την κ Κουντούρη για τη στήριξη που προσέφερε στο σχολείο για την εφαρμογή του προγράμματος.  Εξαιρετική ήταν η οργάνωση με την οποία το σχολείο προετοίμαζε το υλικό.

A total of two additional trainings were held in Evryviadeio Secondary School for the prevention and intervention groups (9.4.2019 and 18.6.2019). There was also an all-day training on Teacher’s Day on 7th of March 7, on the identification, recording and managing of difficult incidents. The training was held by Marilena Mousoulidou. Due to the fact that the Evryviadeio Seconadry School, is also a host school for immigrants, it completed the first three courses of the ViSC program with great success. In the last meeting, the principal Mr Simos Symeou and the Assistant Director Mrs Katerina, in charge of the ViSC program, thanked Mrs Kountouris for the support she offered to the school for the implementation of the program. The organization with which the school prepared the material was excellent.

Ολοκλήρωση του προγράμματος ViSC και Μέρα Δράσης στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως -Completion of the ViSC program and Action Day at the Konstantinoupoleos Secondary School

Στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως έγιναν συνολικά ακόμα 3 εκπαιδεύσεις στις ομάδες πρόληψης και παρέμβασης (10.1.2019, 23.1.2019 και 5.4.2019). Πραγματοποιήθηκε επίσης μια ολοήμερη εκπαίδευση τη μέρα του εκπαιδευτικού στις 7 Μαρτίου 2019 με θέμα την ανίχνευση, την καταγραφή και τον χειρισμό των δύσκολων περιστατικών. Η εκπαίδευση έγινε από τον Κώστα Τσαγκαρίδη και την Κρυστάλλω Αρκαδίου. Στις 13 Ιουνίου 2019 το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη μέρα δράσης στην οποία ήταν προσκεκλημένη και η  Όλγα Σολομώντος Κουντούρη.   Σε μια κατάμεστη αίθουσα όλα τα τμήματα του Γυμνασίου παρουσίασαν με τη σειρά τους τις δράσεις που είχαν ετοιμάσει: τραγούδια, θεατρικά, έργα τέχνης. Τα παιδιά με πνεύμα ειρήνης και αλληλεγγύης χειροκρότησαν σε αυτή τη γιορτή χαράς. Η διευθύντρια του σχολείου κ. Ανδρεανή Στυλιανίδου Παλλαρή και ο υπεύθυνος του προγράμματος στο σχολείο βοηθός διευθυντής κ. Γιώργος Γεωργίου ευχαρίστησαν την κ. Κουντούρη για τη στήριξη που πρόσφερε στο σχολείο για την ολοκλήρωση του προγράμματος.  Η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη μίλησε σε όλα τα παιδιά τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να περάσουν τα μαθητικά χρόνια με όμορφες αναμνήσεις φιλίας και ειρηνικής συμβίωσης. Το μεγαλύτερο δώρο για την ίδια είναι να παρευρίσκεται σε τέτοιες γιορτές χαράς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος ViSC.

A total of three additional trainings were held in Konstantinoupoleos Secondary School for the prevention and intervention groups (10.1.2019, 23.1.2019 and 5.4.2019). There was also an all-day training on Teacher’s Day on 7th of March 2019, on the identification, recording and managing of difficult incidents. The training was done by Costas Tsagkaridis and Krystallo Arkadiou. The program completed with the action day on the 13th of June 2019, in which Olga Solomontos-Kountouris was also invited. In a packed hall, all classes of the School presented their mini-projects: songs, role plays as well as art works. Students with a spirit of peace and solidarity applauded and embraced this celebration of joy. The school’s principal, Mrs Andriani Stylianidou Pallari, and the school’s assistant principal, Mr George Georgiou, thanked Mrs Kountouris for the support she provided to the school for the completion of the program. Olga Solomontos-Kountouris addressed the event, emphasizing the importance of having beautiful memories of friendship and peaceful coexistence during school years. The greatest gift for her is to attend such celebrations as a result of the implementation of the ViSC program.

12 Δεκεμβρίου 2018 -Mέρα Εκπαιδευτικού – Teachers trainings

Διοργανώθηκε και εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των 3 Γυμνασίων, τα οποία λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα ViSC. Η εκπαίδευση αφορούσε την κατάρτιση για διεξαγωγή των μαθημάτων κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Στο Γυμνάσιο Ανθουπόλεως την εκπαίδευση διεξήγαγαν η Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, η οποία συντόνισε και το όλο έργο και η Κρυστάλλω Αρκαδίου (Διευθυντής στο Γυμνάσιο Ανθουπόλεως είναι ο κ Ανδρέας Ματσάγκος). Στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως την εκπαίδευση διεξήγαγαν ο Δρ Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης και η Ιωάννα Χατζηχαραλάμπους (Διευθύντρια στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως είναι η κ Ανδρεανή Παλλαρή-Στυλιανίδου). Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο την εκπαίδευση διεξήγαγαν η Δρ Μαριλένα Μουσουλίδου και η Λουΐζα Κωνσταντίνου (Διευθυντής στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο είναι ο κ Σίμος Συμεού).

20181212_124651

The training of the teachers of the three Secondary Schools that are participating in ViSC program was organized and implemented with success. The training is about the lessons for social and intercultural competences. At Anthoupolis Secondary School the training was conducted by Dr. Olga Solomontos-Kountouris as head and coordinator of the entire project, along with her colleague Krystallo Arkadiou (the Director at Anthoupolis Secondary School is Andreas Matsagkos). The training at Konstantinoupoleos secondary School was conducted by Dr. Konstantinos Tsagkaridis and Ioanna Chatziharalambous (the Director of Konstantinoupoleos Secondary School is Mrs Andreani Pallari-Stylianidou). The training at the Evryviadio Secondary School was conducted by Dr Marilena Mousoulidou and Louiza Konstantinou (the Director of the Evryviadeio Secondary School is Mr Simos Symeou).

Επιμόρφωση στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο για το πρόγραμμα ViSC σε σχέση με τους αλλόγλωσσους μαθητές/τριες – Training at the Evryviadio Secondary School for ViSC program to immigrant students  

20181029_121140

Στα πλαίσια του προγράμματος ViSC οι καθηγήτριες Dagmar Strohmeier, Petra Gradinger και Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη πρόσφεραν στους υπευθύνους καθηγητές/τριες του Ευρυβιάδειου Γυμνασίου σεμινάριο που αφορά το πρόγραμμα ViSC  και τους αλλόγλωσσους μαθητές/τριες. Το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο είναι σχολείο υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών και ταυτόχρονα υιοθετεί το πρόγραμμα ViSC. Οι καθηγήτριες και ειδικά η Dagmar Strohmeier, ειδική για την εκπαίδευση και προσαρμογή μεταναστών σε χώρες υποδοχής αφού παραθέσανε ερευνητικά δεδομένα, προσέφεραν πρακτικές λύσεις στην εκπαίδευση μεταναστών.  Δόθηκαν επίσης λύσεις για το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ViSC  σε μεικτές τάξεις. Οι καθηγήτριες Dagmar Strohmeier και Petra Gradinger επισκέφθηκαν της Κύπρο στα πλαίσια εκπαιδεύσεων των σχολείων ViSC, αλλά και για ερευνητική συνεργασία  με την Όλγα Σολομώντος Κουντούρη.

As part of the ViSC program, professors Dagmar Strohmeier, Petra Gradinger and Olga Solomontos-Kountouris offered to the teachers of the Evryviadeio Secondary School a seminar on ViSC program for immigrant students. Evryviadeio Secondary School is hosting foreign language students and at the same time adopting the ViSC program. The professors and particularly Dagmar Strohmeier, who is a senior in immigrants’ education and acculturation presented research data and offered practical suggestions for immigrant education. They also recommended solutions and suggestions for the way that the ViSC program will function in mixed classes. Professors Dagmar Strohmeier and Petra Gradinger visited Cyprus for ViSC teachers training, but also for research collaboration with Olga Solomontos-Kountouris.

Έναρξη του προληπτικού-παρεμβατικού Προγράμματος ViSC 2018- Launching of ViSC program for 2018

Έναρξη του προληπτικού-παρεμβατικού προγράμματος ViSC για μείωση του σχολικού εκφοβισμού και ανάπτυξη των κοινωνικών, συναισθηματικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης. Η Δρ Όλγα Σολομώντος Κουντούρη σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ θα εκπαιδεύσει μαζί με τους συνεργάτες της (Δρα Κωνσταντίνο Τσαγκαρίδη, Δρα Μαριλένα Μουσουλίδου, Ιωάννα Χατζηχαραλάμπους, Νατάσα Χρίστου, Κρυστάλλω Αρκαδίου και Λουΐζα Κωνσταντίνου) τους εκπαιδευτικούς 3 Γυμνασίων (Ευρυβιάδειου, Κωνσταντινουπόλεως και Ανθουπόλεως), ώστε να εφαρμόζουν το πρόγραμμα ViSC σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου τους. Η έναρξη του προγράμματος έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2018 με αρχική εκπαίδευση στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, ακολούθησε το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως στις 19.10.2018 και το Γυμνάσιο Ανθουπόλεως στις 23.10.2018.

Κωνσταντινουπόλεως  

The launching of the ViSC Prevention-Intervention Program for reducing school bullying and the development of social, emotional and intercultural competences among Secondary School students. Dr Olga Solomontos-Kountouris in collaboration with the Directorate of Secondary Education of the Ministry of Education and Culture, joined by Dr Konstantinos Tsagkaridis, Dr Marilena Mousoulidou, Ioanna Chatziharalambous, Natasa Christou, Krystalo Arkadiou and Louiza Constantinou, will train teachers of three Secondary public Schools (Evriviadio, Konstantinoupoleos and Anthoupolis), in order to become able of applying the ViSC program to every student in their own school. The program started in October 18, 2018 with initial training at the Evriviadio Secondary School, followed by the Secondary School of Konstantinoupoleos on 19.10.2018 and the Secondary School of Anthoupolis on 23.10.2018.

Εκπαιδεύσεις του προγράμματος ViSC 2017-2018 – ViSC trainings for 2017-2018

 

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις της Σχολικής χρονιάς 2017-2018. Συγκεκριμένα έγινε η εκπαίδευση των ομάδων πρόληψης και παρέμβασης για συνέχιση του προγράμματος ViSC στο Γυμνάσιο των Λατσιών και στη Β΄ Τεχνική Λευκωσίας, τα δύο αυτά σχολεία συνεχίσουν το πρόγραμμα για τρίτη χρονιά. Επίσης, τα πέντε σχολεία που εφάρμοσαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα ViSC πέρσι συνέχισαν με πολύ ζήλο το πρόγραμμα και φέτος και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση των μαθητών/τριων στις Α’ τάξεις και τις δράσεις. Εκπαιδεύσαμε τις ομάδες πρόληψης και παρέμβασης, καθώς και τους καινούριους εκπαιδευτικούς των σχολείων: Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Γυμνάσιο Απ. Παύλου, Γυμνάσιο Γεροσκήπου και Γυμνάσιο Λύκειο Πολεμίου. Τέλος, τα 3 σχολεία που εγκρίθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τον Φεβρουάριο του 2017, έχουν κάνει όλες τις βασικές εκπαιδεύσεις,. Τα σχολεία αυτά είναι το Γυμνάσιο Δερύνειας, το Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών και το Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό. Έχουν ολοκληρωθεί τα μαθήματα και οι δράσεις στα δύο Γυμνάσια και εφαρμόστηκε μερικώς το πρόγραμμα στο Λύκειο, όπως είχε συφωνηθεί. Έχουμε ετοιμάσει ξεχωριστά και ονομαστικά για κάθε εκπαιδευτικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα το 2017-2018, 168 πιστοποιητικά και τα έχουμε παραδώσει.

Πιο κάτω βρίσκεται συνημμένο το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων για το 2017-2018.

Εκπαιδεύσεις ViSC__2017-18

Ανάμεσα στα πολύ θετικά σχόλια για το πρόγραμμα και για την προσωπική μου προσφορά, ξεχώρισα τα πιο κάτω τα οποία μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω και τα παραθέτω:

Όλγα μου,
Θέλω να σε ευχαριστήσω για την προσφορά σου στο σχολείο μας. Η παρουσία σου, η ευγένεια και η προθυμία σου να βοηθήσεις στην επίλυση προβλημάτων, το χαμόγελο και η καλοσύνη σου με συγκίνησε και μου έδειξε ακόμη μία φορά πως υπάρχει ακόμη ο Άνθρωπος σ’ αυτή την ανερμάτιστη και τραγική κοινωνία.
Ευχαριστώ
Μαρία Κελίρη Ιωαννίδη

Ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και χρειαζόταν απίστευτα στη σχολική μας μονάδα!!! Το αγαπώ πολύ!!!Και φέτος στο σχολείο το πετύχαμε πολύ γιατί είχαμε μεγαλύτερη εμπειρία. Και να συνεχίσεις έτσι ακριβώς κυρία Όλγα μου!!! Τα σχολεία σε χρειάζονται.
Μαρία Χατζηνικόλα – Ζαχαρίου

Κυρία Όλγα μου σας ευχαριστώ πολύ για την αναγνώριση της δουλείας μας! και εσείς βοηθήσατε, από την αρχή μας πείσατε για την αξία του ViSC, μας δείξατε εμπιστοσύνη και προπαντός εμένα προσωπικά με αγκαλιάσατε με αγάπη και εκτίμηση. Σας ευχαριστώ και ανταποδίδω την εκτίμηση στο πρόσωπό σας!!
Ήβη Χατζηκωνσταντή

All the planned training for the School Year 2017-2018 has been completed. Firstly, the trainings of the prevention and intervention teams of the ViSC program at the Gymnesium of Latsia and  at the 2nd Technical School of Nicosia. These two schools continue the program for third year. Secondly, the five schools that successfully implemented and  completed the ViSC program last year (2016-2017) continued with a lot of zeal for the program.  We trained the prevention and intervention teams and all new school teachers in these five schools: Gymnasium of Xylotympou, Gymnasium of Paralimni, Gymnasium of St Paul, Gymnasium of Geroskipou and Gymnasium and Lyceum of  Polemi. This year these schools implemented the program to the first grate students and completed the actions.  Finally, the three schools that have been approved to participate in the program since February 2017 have completed all the basic trainings. These schools are: Gymnasium of Deryneia,   Gymnasium of Kokkinohoria and Lyceum of St. Peter and St. Paul  in Limassol. The courses and actions in the two Gymnasia have been completed and at the Lyceum the program has been partially implemented. We have prepared 168 certificates of all the secondary school teachers who have been trained and who have been participated in the program in 2017-2018.

Ενημέρωση διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αμμοχώστου και Λάρνακας για το πρόγραμμα ViSC – Informing headteachers of secondary schools in Famagousta and Larnaka about ViSC program

 

Δράσεις από το Γυμνάσιο Παραλιμνίου

Δράσεις από το Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου

Στις 26 και 27 Απριλίου 2018, ο κύριος Λοϊζίδης, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης και Επαρχιακός Διευθυντής Λάρνακας Αμμοχώστου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οργάνωσε ενημέρωση για το πρόγραμμα  ViSC στους διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης της επαρχίας του.  Το Λύκειο Κοκκινοχωρίων φιλοξένησε την ενημέρωση για τους διευθυντές της επαρχίας Αμμοχώστου, στις 26/4/2018 και η Τεχνική Σχολή Λάρνακας φιλοξένησε την ενημέρωση των διευθυντών της επαρχίας Λάρνακας στις 27/4/2018. Ο κύριος Λοϊζίδης έκανε την εισαγωγή στην ενημέρωση εκφράζοντας την στήριξη του Υ.Π.Π. και εξαίροντας τα χειροπιαστά αποτελέσματα του προγράμματος στα σχολεία των επαρχιών του που έχουν λάβει μέρος. Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υπεύθυνη του προγράμματος Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη. Στη συνέχεια η Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη παρουσίασε το θεωρητικό και το τεχνικό μέρος του προγράμματος. Πολύ σημαντική ήταν η παρουσίαση της εμπειρίας των σχολείων που έλαβαν μέρος. Εκ μέρους των σχολείων της Αμμοχώστου παρουσίασε η  κ. Ήβη Χατζηκωνστανή  και εκ μέρους των σχολείων της Λάρνακας η κ.  Μαρία Χατζηνικόλα – Ζαχαρίου. Παρουσίασαν την εμπειρία των εκπαιδευτικών καθώς και το ευχάριστο, ειρηνικό και μαθησιακά προσανατολισμένο κλίμα μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Παρουσιάστηκαν έργα των μαθητών από τις δράσεις, τα οποία παρατίθενται στις εικόνες καθώς και λόγια από τα ίδια τα παιδιά στις αξιολογήσεις του προγράμματος και στις δράσεις.

On 26 and 27 of April 2018, Mr. Loizidis, the First Education Officer of Larnaca and Famagusta, organized a briefing on the ViSC program for the secondary education directors of his provinces. The Kokkinohoria Lyceum hosted the briefing for the directors of the Famagusta District on 26/4/2018 and the Larnaka Technical School hosted the briefing of the directors of the Larnaca District on 27/4/2018. Mr. Loizidis made the introduction by expressing the support of the Ministry of Education and praising the tangible results of the program in the provincial schools that have taken part. He also thanked Dr. Olga Solomontos-Kountouri for directing the program. Dr. Olga Solomontos-Kountouri presented the theoretical and technical part of the program and two school teachers presented the experience of the schools who took part in the program. Mrs. Ive Hatzikonstantini presented on behalf of the schools of Famagusta, and Mrs. Maria Hadjinikola – Zachariou presented on behalf of the Larnaka schools. They presented the experiences of teachers, the good peaceful and learning-oreiented climate after the implementation of ViSC Program. They also presented the work of students from the actions (as shown in the pictures) and their words from program evaluation.

Μαθητές Γυμνασίου Παραλιμνίου

«Έμαθα ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύω κανένα, να αποδέχομαι τους άλλους όπως είναι.»
«Έχω μάθει πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Το Πρόγραμμα μου άρεσε πάρα πολύ, διότι ήταν δημιουργικό.»
«Έμαθα να συμπεριφέρομαι και να αντιμετωπίζω καταστάσεις με το σωστό τρόπο, να μην θυμώνω εύκολα και να λέω τη γνώμη μου με καλό τρόπο.»

«Να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα και να συμπεριφέρομαι με ευγένεια προς τους συμμαθητές μου και τους γύρω μου.»
«Να σέβομαι τον φίλο μου και να ξέρω τι σημαίνει bulling».
«Ήταν τόσο σημαντικό, γιατί πλέον σκέφτομαι, πριν πράξω ή πω κάτι για κάποιον άλλο.»
«Έμαθα να είμαι πιο ευαίσθητη και να έχω ενσυναίσθηση προς τον συνάνθρωπό μου, να μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο που περνά εκφοβισμό.»

«Το κάθε θέμα μού έδινε ένα μάθημα ζωής.»
«Με έχει μάθει να είμαι σωστός άνθρωπος, να μπορώ να μπαίνω στη θέση του άλλου, να ανοίξω το μυαλό και τα μάτια μου και να καταλάβω πως υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι αλλά και κουλτούρες.»
«Να συμπεριφέρομαι τίμια προς τους συμμαθητές και τους δασκάλους μου.»
«Έμαθα να είμαι πιο καλός άνθρωπος, να συζητώ τα προβλήματα που έχω, να μην νευριάζω τόσο εύκολα και να είμαι ευγενικός.»

«Ήταν τόσο σημαντικό, γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ξεχωριστός.»
«Μάθαμε τι πρέπει να κάνουμε όταν κάποιος είναι μόνος.»
«Έχω μάθει ότι η βία δεν είναι η λύση για να λυθούν κάποια προβλήματα. Η σωστή λύση είναι ο διάλογος.»
«Έχω μάθει να συνεργάζομαι σε ομάδες και να βοηθώ αυτούς που με χρειάζονται. Γενικά να σέβομαι πιο πολύ τους ανθρώπους.»
«Έμαθα πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε οι ίδιοι αλλά τόσο διαφορετικοί στα χαρακτηριστικά, στην εμφάνιση, στον χαρακτήρα και στα συναισθήματα.»

Μαθητές Γυμνασίου Ξυλοτύμπου

Ελάτε όλοι μια αγκαλιά
(στίχοι για ραπ τραγούδι)

Η αδικία είναι γύρω μας
και μας περιτριγυρίζει,
ο κόσμος είναι άσχημος
και εμάς μας εξοργίζει.

Ο κόσμος είναι άσχημος
γεμάτος με αδικία,
διαφορές δεν δέχονται
άνθρωποι με κακία.

Γι ΄ αυτό κι εμείς σας δίνουμε
ένα μήνυμα μ’ αξία
που θέλουμε να κάνετε
δική σας περιουσία.

Όλοι μαζί ν’ αλλάξουμε
τον κόσμο αυτό που ζούμε
για ένα ωραίο αύριο
εμείς θα προσπαθούμε.

Η ειρήνη και η ένωση
να μας κυριαρχήσουν,
το μίσος και η απέχθεια
από μέσα μας να σβήσουν.

Ρεφρέν

Ελάτε όλοι μια αγκαλιά
μαζί να ενωθούμε,
τον κόσμο μας να σώσουμε
πριν να καταστραφούμε.

Αν θέλουμε καλοί φίλοι να είμαστε και χωρίς bulling σχολείο
Αποφασίσαμε μέσα από το VISK
Ομάδες όπως ήμασταν στο ίδιο θρανίο
Πάντα με συνεργασία και αγάπη
Να μην χυθεί από κανέναν από εμάς
Ούτε ένα δάκρυ.

Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων ViSC 2016-2017 – ViSC trainings for 2016-2017

 

Ολοκλήρωση του προγράμματος ViSC την σχολική χρονιά 2016-2017. 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα ViSC στο Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, στο Γυμνάσιο Απ. Παύλου και στο Γυμνάσιο Λύκειο Πολεμίου. Τα σχολεία αυτά εφάρμοσαν για πρώτη φορά το πρόγραμμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-2017. Η ολοκλήρωση περιλάμβανε εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών και όλων των μαθητών του σχολείου, εκτέλεση δράσεων και χειρισμό περιστατικών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονεμήθηκαν σε 170 εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ViSC. Εκπρόσωποι των Σχολείων αυτών είχαν παρουσιάσει τη θετική εμπειρία του σχολείου τους στην επιτυχημένη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το ViSC που πραγματοποιήθηκε στο Υ.Π.Π. την 1.6.2017. Το Γυμνάσιο Γεροσκήπου εφάρμοσε το μισό πρόγραμμα φέτος και θα το ολοκληρώσει το 2017-2018.

Τα σχολεία που εφάρμοσαν για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα ViSC, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευση των μαθητών των Α΄ τάξεων, εκτέλεσαν τις δράσεις και χειριστήκαν περιστατικά. Τα σχολεία αυτά είναι το Γυμνάσιο Λατσιών, το Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, το Γυμνάσιο Σταυρού και η Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας. Το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού εφάρμοσε για 5η  χρονιά το πρόγραμμα ViSC.

Επίσης, τα 3 σχολεία που εγκρίθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 2017, έχουν κάνει τις 2 βασικές εκπαιδεύσεις και θα συνεχίσουν για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα την ερχόμενη Σχολική χρονιά 2017-2018. Τα σχολεία αυτά είναι το Γυμνάσιο Δερύνειας, το Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών και το Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό.

Στο πιο κάτω αρχείο βρίσκεται αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των εκπαιδεύσεων στα 13 σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εκπαιδεύσεις ViSC_2016-2017

Completion of the ViSC program in the school year 2016-2017
The ViSC Program at the Gymnasium of Xylotympou, the Gymnasium  Paralimni, the Gymnasium of St Paul and the High School of Polemi were successfully completed. These schools first implemented the program during the current school year 2016-2017. Implementation included training of all teachers and all pupils in the schools, performance of the actions and acute incident handling. After successfully completing the program, 170 teachers of these schools were awarded the ViSC Training Certificates. Representatives of these schools had shown the positive experience of their school at the successful ViSC Journalism Conference held at the Ministry of Education on 1.6.2017. Gymnasium of  Geroskipou applied half the program this year and will complete it in the coming academic year 2017-2018.
Schools that implemented the ViSC program for the second year successfully completed the education of seventh grade students, performed the actions and handled incidents. These schools are: Gymnasium of  Latsia, Gymnesium of St. Vasilios, Gymnasium of Stavros and Second Technical School of Nicosia. Gymnesium of Petrakis Kyprianou applied  the ViSC program for the 5th year.
Also, the 3 schools that were approved to participate in the program on February 2017, have done the 2 main trainings and will continue to complete the program in the coming School Year 2017-2018. These schools are: Gymnesium of  Deryneia, Gymnesium of Kokkinohoria and the St. Peter and St Paul Lyceum in Limassol.